Jakobsen Husisolering 

BLÅSEISOLERING 

på lag med Glava


Eller sjekk oss ut på Instagram/facebook 

VELKOMMEN TIL JAKOBSEN HUSISOLERING

Jakobsen Husisolering spesialiserer seg på innblåsing av isolasjon i vegger, tak og gulv. Isoleringen foregår ved at man blåser inn Glava i konstruksjonen ved bruk av spesialmaskiner.

Isolering og innblåsing i nye hus

I de senere år er det blitt mer og mer vanlig å gjøre bruk av innblåsing i forbindelse med isolering av takkonstruksjoner og etasjeskille på nybygg.
På nye hus spesielt i forbindelse med isolering av tak,himling og etasjeskille opplever mange at det er blitt veldig krevende å isolere tradisjonelt. Fordelen med innblåsing er at utblåst isolasjon gir meget god tilslutning rundt takstolens gurter og staver samt tekniske installasjoner.

Etterisolering av eldre hus

De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjensgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger.

I eldre hus som er bygget før isolasjonsull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv.

Vi har sørlandet og Telemark som arbeidsområde - ring oss for å diskutere løsninger og tilbud.